TreSS sløyd
Steinar Smith

Eg er fødd i 1949 i Nes i Akershus. 

I 2005 flytta eg og kona Gunvor Bringeland til Jondal i Hardanger, der Gunvor er frå.

 

Lenkjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord som er oransje, er lenkje til ny side.

 

Historie

Utdanning

Jobb

Gard

Byggjeprosjekt

Hobbyar/interesser

Miljøvern og ressursar

       Vedfyrt golvvarme

       Forbruk av energi

Idear / "oppfinningar"

Lyrikk

Trim

Medlemskap og engasjement

Statistikk

Søvn

Rekordar

Fotoalbum

TreSS sløydvarer, laga av Steinar Smith, Sætveit, 

5627 Jondal

Sjå elles 
Varer til sals